Pattaya One News
Home » สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา จัดประชุมสมาคมชุมชนเมืองพัทยา
ข่าวท้องถิ่น

สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา จัดประชุมสมาคมชุมชนเมืองพัทยา

สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา จัดประชุมสมาคมชุมชนเมืองพัทยา

สรุปการเตรียมจัดงานกีฬาสีภายใน ตั้งเป้าเตรียมหาผู้สนับสนุนหลังเมืองพัทยาสนับสนุนงบแค่บางส่วน ลั่นจัดแน่วันที่ 9 มีนาคมปีหน้า

( 10 ตุลาคม 2560 ) ที่ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นางอรวรรณ สุขอนันต์วงศ์ นายกสมาคมชุมชนเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมสมาคมฯ ประจำเดือนตุลาคม พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมหารืออย่างพร้อมเพรียง
ด้วยสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมชุมชนเมืองพัทยา กำหนดให้มีการจัดประชุมสมาคมฯ ขึ้น เพื่อหารือ และหาแนวทาง สรุปผลในส่วนของการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยวาระสำคัญเป็นการหารือในเรื่องของการจัดงานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในสมาคมฯ ได้แก่ การจัดงานกีฬาสีภายใน ซึ่งที่ประชุมได้หารือร่วมกัน และมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ รวมทั้งสมาชิก ยังคงให้มีการจัดกีฬาสีภายในเช่นเดิม ตามที่ทั้งสององค์กรได้ดำเนินการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อันเป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่มองค์กรต่อไปในอนาคต
โดยทางสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ได้ชี้แจงเบื้องต้นถึงงบประมาณที่เมืองพัทยาสามารถสนับสนุนได้ตามระเบียบราชการ ซึ่งระบุให้งบประมาณสนับสนุนรายหัวหัวละ 10 บาท พร้อมกับมีเสื้อกีฬาของแต่ละสี และหมวก รวมทั้งน้ำดื่มให้แก่สมาชิกทุกคนตามปกติ แต่ในส่วนของค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทางสมาคมฯ จำเป็นจะต้องหาค่าใช้จ่ายเอง ในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งนายกสมาคมฯ ก็ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ และสมาชิกแต่ละท่าน ดำเนินการในส่วนของการหาผู้สนับสนุนในการจัดงาน เพื่อรวบรวมเงินทั้งหมดที่ได้นำมาบริหารจัดการ เพื่อให้งานออกมาเหมาะสม และทุกฝ่ายพึงพอใจ
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้สรุปแนวทางในการเตรียมจัดงานกีฬาสีภายใน โดยกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เพื่อให้ทางสำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา พิจารณาจัดทำแผนของบประมาณสนับสนุนต่อเมืองพัทยา โดยเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วก็จะเดินหน้าเตรียมการจัดงานตามแผนที่ได้วางไว้ต่อไป

Pattaya One New Thailand, your go-to source for global and local news, alongside effective business advertising opportunities, tailored to the vibrant city of Pattaya.
Translate »