Pattaya One News
Home » ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ตรัสขอความกรุณาช่วยกันสวดมนต์ให้ข้าพเจ้าด้วย
ข่าวท้องถิ่น ข่าวในประเทศ

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ตรัสขอความกรุณาช่วยกันสวดมนต์ให้ข้าพเจ้าด้วย

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ตรัสขอความกรุณาช่วยกันสวดมนต์ให้ข้าพเจ้าด้วย  (ดูวิดีโอคลิป)

ฟ้าหญิงจุฬาภรณฯ มีพระดำรัสต่อสมาชิก พอ.สว. จ.หนองบัวลำภู ขอความกรุณาช่วยกันสวดมนต์ให้ข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าก็ไม่อยากจากพวกท่านไป

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เว็บไซต์ welovethaiking ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระดำรัสแก่สมาชิกมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ระหว่างเสด็จเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

โดยพระดำรัสตอนหนึ่ง ระบุว่า “ข้าพเจ้าก็ไม่อยากจากพวกท่านไป ข้าพเจ้ามาทำงาน พอ.สว. นี่ก็ 8 ปีแล้ว แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันยังน้อยไป ข้าพเจ้าเป็นห่วง พอ.สว. ยังไม่อยากทิ้งไป ถ้าข้าพเจ้าทำได้ ถ้ามันอยู่ในอำนาจข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทราบว่าพี่น้อง พอ.สว. ทุกคนเมตตาพี่มาก พี่น้องช่วยกันสวดมนต์ให้ข้าพเจ้าหายดี ข้าพเจ้าคงจะดีขึ้น ขอความกรุณาว่าช่วยกันสวดมนต์ให้ข้าพเจ้าด้วย เพราะยังไง ๆ ข้าพเจ้ายังอยากทำงาน พอ.สว. อยากอยู่ต่อนาน ๆ”

Source: Kapook.com

Pattaya One New Thailand, your go-to source for global and local news, alongside effective business advertising opportunities, tailored to the vibrant city of Pattaya.
Translate »