Pattaya One News
Home » กรกฎาคมนี้ จ่อคลอดน้ำมันกัญชา ล็อตแรก 2,500 ขวด
ALL THAI NEWS ข่าวในประเทศ

กรกฎาคมนี้ จ่อคลอดน้ำมันกัญชา ล็อตแรก 2,500 ขวด

ป.ป.ส. เผย น้ำมันกัญชาล็อตแรก 2,500 ขวด พร้อมออกมาใช้ เดือน ก.ค. นี้ ย้ำ ผู้ปลูกผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาติจาก อย. 5 ปีแรก ต้องดำเนินการโดยรัฐ หรือ ร่วมกับรัฐเท่านั้น พร้อมสนับสนุนวิจัยพัฒนาเพิ่มตำรับยาให้มากขึ้นจาก 16 ตำรับยา

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ป.ป.ส) กล่าวถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาภายหลังมีการประกาศใช้พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2562 ว่า ขณะนี้ป.ป.ส.ได้เร่งสร้างการรับรู้เรื่องกัญชาถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่จะปลูกหรือผลิตกัญชาได้นั้นต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการองค์การอาหารและยา (อย.) ซึ่งในช่วง 5 ปีแรกต้องดำเนินการโดยรัฐหรือร่วมกับรัฐ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายและได้มีการดำเนินการปลูกแล้ว 2 องค์กร คือ องค์การเภสัชกรรม และมหาวิทยาลัยรังสิต ส่วนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งอยู่ระหว่างขออนุญาตปลูก

ส่วนขององค์การเภสัชกรรมที่ได้อนุญาตให้ปลูกไปก่อนหน้านี้ ขณะนี้ใกล้จะออกดอกแล้ว คาดว่าในเดือนก.ค.นี้ จะสามารถสกัดน้ำมันจากกัญชาที่ปลูกได้ประมาณ 2,500 ขวด ขวดละ 5 ซีซี

นอกจากนี้ ในส่วนของรัฐบาลยังได้สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อพัฒนาตำรับยาเพิ่มขึ้นจาก 16 ตำรับยา เชื่อว่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วย ที่จะนำกัญชามาใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาอาการป่วยได้ โดย ป.ป.ส.และกระทรวงสาธารณสุขได้วางมาตรการเร่งด่วน จัดหากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคการผลิต การใช้การศึกษาวิจัย และพัฒนาตำรับยาให้สามารถนำไปใช้หรือศึกษาวิจัยได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และมอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมพิจารณาจัดหากัญชาอย่างเร่งด่วนเพื่อใช้ในระยะสั้นๆ ต่อไป

ขอบคุณ Sanook

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »