Pattaya One News
Home » เครือข่ายต้านเหล้าค้าน ลดพื้นที่โซนนิ่งห้ามขายฯใกล้สถานศึกษา
ข่าวท้องถิ่น ข่าวในประเทศ ไลฟ์สไตล์

เครือข่ายต้านเหล้าค้าน ลดพื้นที่โซนนิ่งห้ามขายฯใกล้สถานศึกษา

เครือข่ายต้านเหล้าค้าน ลดพื้นที่โซนนิ่งห้ามขายฯใกล้สถานศึกษา

เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่พร้อมภาคี ยื่นหนังสือกรมพินิจฯ คัดค้านห้างเซ็นทรัลโคราช ขอปรับลดพื้นที่โซนนิ่งขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา

             ที่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 1 พ.ย. นายธีรภัทร์  คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่นำกลุ่มนักเรียน นักศึกษาจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือถึง นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 (ศอ.กต.) เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการปรับลดเขตพื้นที่โซนนิ่ง(Zoning) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นายทุนห้างดังขายเหล้าเบียร์ได้ โดยมี นางสุภาภรณ์ ชมชัย เจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เป็นผู้รับหนังสือแทน
นายธีรภัทร์  กล่าวว่า บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น ซึ่งเป็นผู้ประกอบการของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขอให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่โซนนิ่ง เพื่อให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลได้ ทั้งที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลได้ก่อสร้างหลังประกาศเขตพื้นที่โซนนิ่ง ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และภาคีเครือข่ายฯ เกรงว่าหากมีการปรับลดเขตพื้นที่โซนนิ่ง (Zoning) ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมาตามคำร้องขอของภาคธุรกิจ จะเป็นการทำลายเจตนารมณ์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหากับสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวถึง 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ตลอดจนอาจสร้างปัญหาในรูปแบบเดียวกันในพื้นที่อื่นๆ ตามมาไม่จบสิ้น
“เครือข่ายฯ จึงมีจุดยืนและข้อเสนอมาถึงอธิบดีกรมพินิจฯ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 (ศอ.กต.) ดังนี้  1. ขอคัดค้านการขอเปลี่ยนแปลง-ปรับลด พื้นที่โซนนิ่ง (Zoning) ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และขอเรียกร้องให้บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ยุติความพยายามที่จะให้แก้ไขกฎหมายดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของตัวเอง 2. ขอให้กรมพินิจฯ ยึดมั่นในเจตนารมณ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ที่ต้องการแก้ไขปัญหาสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการที่อยู่โดยรอบสถานศึกษา และมีท่าทีที่ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่โซนนิ่ง (Zoning) และ 3. ขอเรียกร้องผ่านไปยังกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ไม่ให้ออกใบอนุญาตขายสุราให้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า นครราชสีมา และกระทำการอื่นใดในลักษณะที่ขัดต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558  รวมถึงเรียกร้องไปยังสถาบันการศึกษาในพื้นที่โซนนิ่ง  ให้มีจุดยืนที่ชัดเจนในการปกป้องนักศึกษาจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ไม่ควรโอนอ่อนผ่อนตามความต้องการแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ” นายธีรภัทร์ กล่าว
ด้านนางสุภาภรณ์ เปิดเผยว่า ปกติแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงเขตโซนนิ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง หลังจากรับเรื่องจะเสนอให้ กรมสรรพสามิต เพื่อหารือกับคณะกรรมการในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ฝากสถานศึกษาช่วยสอดส่องดูแลหากมีการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลย Source: Komchadluek

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »