Pattaya One News
Home » ภาพชวนอึ้ง ขยะล้นคลองลาดพร้าว แม้แต่ฟูกที่นอนก็ทิ้งลงน้ำ
PattayaOne New th ข่าวในประเทศ

ภาพชวนอึ้ง ขยะล้นคลองลาดพร้าว แม้แต่ฟูกที่นอนก็ทิ้งลงน้ำ

ภาพชวนอึ้ง ขยะล้นคลองลาดพร้าว แม้แต่ฟูกที่นอนก็ทิ้งลงน้ำ

(8 เม.ย.) โลกออนไลน์แชร์ภาพจาก ทวิตเตอร์  นายสรรเสริญ เรืองฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ ซึ่งได้โพสต์ภาพเป็นเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ใช้รถตักขยะจำนวนมากออกจากคลองลาดพร้าว พร้อมระบุข้อความว่า…

“ในคลองนี้มีอะไรบ้าง? ทีมงานสำนักการระบายน้ำ เก็บขยะที่ถูกทิ้งลงคลองลาดพร้าว ได้หลายคันรถบรรทุก ลองดูครับมีอะไรบ้าง #ทิ้งขยะลงคลองได้ไง”

ทั้งนี้ จากข้อมูลของ นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เมื่อปี 2560 เผยว่า ขยะตามแหล่งน้ำ ถือเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ ซึ่งในแต่ละวันสถานีสูบน้ำของสำนักการระบายน้ำสามารถเก็บขยะที่ลอยมากับน้ำได้วันละประมาณ 20 ตัน ซึ่งกีดขวางทางเดินของน้ำและเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ จึงอยากขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงคลองและท่อระบายน้ำ ขอให้นำไปทิ้งลงถังหรือจุดที่กำหนด และหากเป็นขยะชิ้นใหญ่ไม่สามารถทิ้งลงถังได้ ขอให้ประสานสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ต่อไป

Related posts

Pattaya One New Thailand, your go-to source for global and local news, alongside effective business advertising opportunities, tailored to the vibrant city of Pattaya.
Translate »