Pattaya One News
Home » เสี่ยงเรื่องร้ายๆ !!! “น้องสกาย” อาการทรุดฟังชัดๆ แม่เล่าผลกระทบคีโม…เฝ้าระวังตลอดเวลาขอปาฏิหาริย์
PattayaOne New th ข่าวในประเทศ

เสี่ยงเรื่องร้ายๆ !!! “น้องสกาย” อาการทรุดฟังชัดๆ แม่เล่าผลกระทบคีโม…เฝ้าระวังตลอดเวลาขอปาฏิหาริย์

เสี่ยงเรื่องร้ายๆ !!! “น้องสกาย” อาการทรุดฟังชัดๆ แม่เล่าผลกระทบคีโม…เฝ้าระวังตลอดเวลาขอปาฏิหาริย์

ในรายการทีนิวส์ สด ลึก จริง 29 มีนาคม 2561 ช่วงอีเผือกอยากเมาส์  ได้นำเสนอ อาการของน้องสกาย เด็กชายธฤต ธาน ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ต้องเข้ารับการรักษาให้คีโมอยู่นานหลายเดือน คุณแม่ของน้องสกายได้อัพเดตอาการป่วยของลูกชาย ว่า  หลังจากน้องได้รับคีโมรอบที่ 6 ไปผลกระทบจากการได้รับคีโม ค่อนข้างมาก มีไข้ขึ้นถึง 40-42 ขึ้นๆลงๆ ประมาณ 3-4 วัน หลังจากนั้นอาการไข้ก็ดีขึ้น แต่จะมีเพลีย อ่อนล้า เหนื่อยง่าย ซึมเศร้า คุณหมอเลยต้องนำเครื่องอ๊อกซิเจนมาช่วยเพื่อทำให้น้องหายใจได้ดีขึ้น และน้องได้ X-ray ช่วงปอด ผลที่ออกมา บริเวณปอดเป็นสีขาวหนา เกิดจากการอักเสบ และมีการติดเชื้อ เลยทำให้อาการตอนนี้ ต้องเฝ้าระวังตลอดเวลา เพราะได้รับยาฆ่าเชื้อบางตัวที่อาจจะส่งผลให้น้องมาผื่นขึ้น หน้าแดง ตัวแดง อาเจียน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นอาจจำเป็นต้องย้ายนอนลง icu เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

Related posts

Pattaya One New Thailand, your go-to source for global and local news, alongside effective business advertising opportunities, tailored to the vibrant city of Pattaya.
Translate »