Pattaya One News
Home » เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณ อ.บางละมุง อ.สัตหีบ
ข่าวท้องถิ่น

เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณ อ.บางละมุง อ.สัตหีบ

เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณ อ.บางละมุง อ.สัตหีบ

วันนี้เตรียมตัวกันก่อนออกจากบ้านนะคะ มีแนวโน้มว่าจะเจอฝนทั้งวันยันเย็น

สมกับเป็นวันหยุด จริงๆ  ภาพข่าว: welovepattaya

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »