Pattaya One News
Home » เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณ อ.บางละมุง อ.สัตหีบ
ข่าวท้องถิ่น

เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณ อ.บางละมุง อ.สัตหีบ

เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณ อ.บางละมุง อ.สัตหีบ

วันนี้เตรียมตัวกันก่อนออกจากบ้านนะคะ มีแนวโน้มว่าจะเจอฝนทั้งวันยันเย็น

สมกับเป็นวันหยุด จริงๆ  ภาพข่าว: welovepattaya

error: If you would like to use this content, please contact us [email protected]