Pattaya One News
PattayaOne New th ข่าวท้องถิ่น ข่าวในประเทศ ชีวิตกลางคืน ท่องเที่ยว พัทยาเมืองเสรี ร้านอาหาาร ไลฟ์สไตล์

Central Festival Beach Rd, Ground floor Sun set side

Dave
เริ่มแล้วนะคะ งานท่องวิถีไทย เพชรสมุทรคีรี ของดีจากภาคกลางตอนล่าง ที่เซนทรัลบีช ลานซันเคน (ฝั่งชายหาด) วันนี้ 4 ถึง 7 ก.ย.ค่ะ ชวนชอป กะปิ น้ำตาล ดอกเกลือ กล้วยตาก ข้าวแช่...
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »