Pattaya One News
Home » เลือดออกปาก-จมูก เป็นโรคอะไรได้บ้าง?
ALL THAI NEWS ไลฟ์สไตล์

เลือดออกปาก-จมูก เป็นโรคอะไรได้บ้าง?

อาการเลือดออกปากและจมูก ไม่ได้พบเห็นจากการเกิดอุบัติเหตุแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีสาเหตุที่ทำให้ร่างกายเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นเองได้ด้วย ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย และโรคประจำตัวของแต่ละคน

สาเหตุของอาการเลือดออกมาก-จมูก

 1. ภาวะเลือดออกง่าย โดยเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ทั้งจากการเป็นโรคเลือดแข็งตัวยาก เกล็ดเลือดต่ำ หรืออาจอยู่ในระหว่างการใช้ยาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือผู้ป่วยที่ร่างกายขาดวิตามินบางชนิด
 2. ภาวะความดันโลหิตสูง ที่อาจไม้ได้ควบคุมอาการให้ดี จนเป็นสาเหตุให้เส้นเลือดฝอยในบางส่วนของร่างกายแตก
 3. ภาวะก้อนในโพรงจมูก ชนิดที่มีเลือดออกได้
 4. เกิดการกระทบกระแทกบริเวณใดบริเวณหนึ่งของร่างกาย เช่น เกิดอุบัติเหตุรถชนจนอวัยวะภายในเกิดความเสียหาย ฉีกขาด
 5. เส้นเลือดฝอยที่กระจายอยู่ตามเยื่อบุโพรงไซนัสแตกจากการดำน้ำ
 6. ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ หรือหลอดลมอักเสบชนิดเฉียบพลัน แต่นอกจากจะมีอาการไอเลือดออกแล้ว ยังมีอาการไข้ขึ้นสูงด้วย
 7. วัณโรค ผู้ป่วยจะมีอาการไอเรื้อรังนานมากกว่า 3 สัปดาห์ มีเสมหะเป็นเลือด ไข้สูง
 8. เลือดออกในปอด มีการตกเลือดอย่างเฉียบพลันจากปอด ทางเดินหายใจส่วนบน หลอดลม หรือถุงลม โดยจะเริ่มจากไอเป็นเลือด หากอาการรุนแรงจะมีอาการขาดออกซิเจน ทำให้มีออกซิเจนในเลือดต่ำ และมีอาการเขียวคล้ำตามมา
 9. มะเร็งปอด มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป และโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่
 10. ภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรง เป็นสาเหตุทำให้มีน้ำในช่องปอด ผู้ป่วยจะมีอาการหายใจลำบาก และอาจมีเสมหะเป็นฟองปนเลือด รวมถึงปัญหาหลอดเลือดต่างๆ อาจทำให้เลือดออกในทางเดินหายใจและปอดได้เช่นกัน แต่ภาวะนี้พบได้น้อยมาก
 11. ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดลมโป่งพอง อาจทำให้มีอาการไอเลือดออกในปริมาณมาก จากอาการหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงปอดเกิดการฉีกขาด
 12. ภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้เลือดออก กรณีที่ผู้ป่วยมีไข้สูงมากผิดปกติ จนอาจทำให้มีอาการเลือดออกทางปาก ตามไรฟัน
 13. อาจเป็นอาการที่แพทย์ไม่สามารถระบุสาเหตุได้จริงๆ โดยอาจเป็นเลือดที่มาจากหลอดเลือดเล็กๆ ในบางส่วนของร่างกายแตก และทำให้เลือดออก


ผลที่ตามมาหลังจากเลือดออกจมูกและปาก

หากไม่สามารถหยุดเลือดได้ทัน ผู้ป่วยอาจมีอาการอ่อนเพลีย เกิดภาวะซีด หน้ามืดเป็นลม หายใจลำบาก หากมีอาการหนักมากๆ อาจช็อกได้ จึงควรเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

Cr. Sanook

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »