Pattaya One News
Home » เรือรบ “รัสเซีย-สหรัฐฯ” ชนกันกลางทะเลจีนตะวันออก
ข่าวต่างประเทศ

เรือรบ “รัสเซีย-สหรัฐฯ” ชนกันกลางทะเลจีนตะวันออก

รัสเซียและสหรัฐฯ กล่าวหากันและกันว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เรือรบสองลำชนกันกลางทะเลจีนตะวันออกเมื่อวันศุกร์ จากพฤติกรรมที่อันตรายและไม่เป็นมืออาชีพ

สื่อของทางการรัสเซีย รายงานโดยอ้างคำแถลงของกองทัพเรือภาคพื้นแปซิฟิกของรัสเซีย ซึ่งกล่าวหาว่า เรือรบ USS Chancellorsville ซึ่งติดตั้งขีปนาวุธนำวิถี ได้แล่นด้วยความเร็วสูงห่างจากเรือพิฆาต Admiral Vinogradov ของรัสเซีย เพียง 50 เมตร ทำให้เรือรัสเซียต้องใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะ

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ เมื่อกองเรือพิฆาตของรัสเซียปรากฏขึ้นไม่ไกลจากกองเรือลาดตระเวนของสหรัฐฯ ในแถบภาคตะวันออกของทะเลจีนตะวันออก

สื่อของรัสเซียยังบอกด้วยว่า เรือรัสเซียไปส่งคลื่นวิทยุไปยังผู้บัญชาการเรือรบของสหรัฐฯ เพื่อเตือนและประท้วงการกระทำที่อันตรายดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม โฆษกของกองเรือที่เจ็ดของสหรัฐฯ ปฏิเสธคำกล่าวหาของรัสเซียโดยบอกว่า เรือรัสเซียเองที่เป็นฝ่ายมีพฤติกรรมที่อันตรายและไม่เป็นมืออาชีพ ในพื้นที่ที่สหรัฐฯ เรียกว่า “ทะเลฟิลิปปินส์” ทำให้เรือรบ USS Chancellorsville ของสหรัฐฯ ต้องเร่งเครื่องยนต์เต็มกำลังเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะ

โฆษกของกองเรือที่เจ็ดของสหรัฐฯ ยังบอกด้วยว่า รัสเซียพยายามใช้ “โฆษณาชวนเชื่อ” เพื่อกล่าวหาว่าเป็นความผิดของเรือรบสหรัฐฯ

ขอบคุณ Sanook

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »