Pattaya One News
Home » เฟอร์รี “พัทยา-หัวหิน” จ่อเปิด 1 ม.ค. 60 กรมเจ้าท่าเร่งตรวจเรือ, ปรับปรุงท่าเพื่อความปลอดภัย
ข่าวท้องถิ่น

เฟอร์รี “พัทยา-หัวหิน” จ่อเปิด 1 ม.ค. 60 กรมเจ้าท่าเร่งตรวจเรือ, ปรับปรุงท่าเพื่อความปลอดภัย

กรมเจ้าท่าเตรียมเปิดเดินเรือเฟอร์รีเส้นทาง “พัทยา-หัวหิน” ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 เป็นของขวัญปีใหม่นำร่อง หลังเปิดเชิญชวนมี บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด ยื่นขอรับใบอนุญาตรายเดียว “อธิบดี” เผยเร่งตรวจสอบเอกสาร, ตรวจเรือ และปรับปรุงท่าเรือเพื่อความปลอดภัย โดยเริ่มต้นจะใช้เรือ 1 ลำบรรทุกผู้โดยสารสูงสุด 150 คน ให้บริการวันละ 2 เที่ยว ส่วนเดินเรือเฟอร์รีเต็มรูปแบบขนรถลงเรือได้นั้นคาดผลศึกษาเสร็จ พ.ย.นี้

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมเจ้าท่าได้ออกประกาศเชิญชวนผู้ประสงค์ขออนุญาตให้เรือกลประจำทางในการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้ายื่นคำขออนุญาตให้เรือกลเดินประจำทางในเส้นทางฝั่งตะวันออก (พัทยา-สัตหีบ)-ฝั่งตะวันตก (ชะอำ-หัวหิน-ปราณบุรี) โดยมีผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต 1 รายคือ บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาเห็นชอบข้อเสนอแล้ว โดยขณะนี้อยู่ในกระบวนการตรวจเรือและปรับปรุงท่าเรือเพื่อให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย เพื่อเริ่มให้บริการเดินเรือ เส้นทาง “พัทยา-หัวหิน” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นของขวัญปีใหม่ 2560

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ออกประกาศให้ผู้สนใจยื่นขอใบอนุญาตเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และประกาศผลการคัดเลือกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ให้บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จำกัด เป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตเรือกลเดินประจำทางฯ โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอออกใบอนุญาตสำหรับเรือประจำทางต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาภายใน 3 เดือนหลังจากประกาศผล โดยตามแผนบริษัทฯ เริ่มให้บริการเส้นทางแรกในเดือนมกราคม 2560 จากพัทยา-หัวหิน ระยะทาง 113 กม. โดยใช้เรือ Catamaran Ferry สำหรับบรรทุกผู้โดยสาร จำนวน 1 ลำ ความเร็ว 27 น็อต บรรทุกผู้โดยสารสูงสุด 150 คน ให้บริการ 2 เที่ยว/วัน โดยมีแผนเพิ่มเรืออีก 1 ลำบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด 260 คน             

โดยประเด็นหลักที่ต้องดำเนินการหลังจากนี้ คือ ความพร้อมในการให้บริการ ประกอบด้วย การตรวจเรือและจดทะเบียนเรือที่นำมาให้บริการเป็นเรือไทย หนังสือแสดงสิทธิ์การใช้ท่าเรือ และหนังสือยืนยันความปลอดภัยของท่าเรือต้นทาง-ปลายทาง และการวิเคราะห์อัตราค่าโดยสารที่บริษัทฯ จะเรียกเก็บเพื่อที่จะได้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเรือประจำทาง คาดว่าจะสรุปได้ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559           

สำหรับการพัฒนาการเดินเรือเฟอร์รี ระยะที่ 2 เต็มรูปแบบที่สามารถนำรถลงในเรือได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมเส้นทาง East-West Ferry เชื่อมโยงระบบการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว โดยจะศึกษาแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2559 จากนั้นจะจ้างที่ปรึกษาออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »