Pattaya One News
Home » เจ๊เกียว มาแล้ว ตบเท้าพบคมนาคม ขอขึ้นค่ารถ หลังน้ำมันดีเซลพุ่ง ขู่ลดเส้นทางวิ่ง!
PattayaOne New th ข่าวในประเทศ

เจ๊เกียว มาแล้ว ตบเท้าพบคมนาคม ขอขึ้นค่ารถ หลังน้ำมันดีเซลพุ่ง ขู่ลดเส้นทางวิ่ง!

เจ๊เกียว มาแล้ว ตบเท้าพบคมนาคม ขอขึ้นค่ารถ หลังน้ำมันดีเซลพุ่ง ขู่ลดเส้นทางวิ่ง!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 11.15น. นางสุจินดา เชิดชัย หรือ เจ๊เกียว นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งได้เดินทางมายังกระทรวงคมนาคมเพื่อขอเข้าพบนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น.

นางสุจินดา ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.59 ที่ผ่านมามา ราคาน้ำมันดีเซลมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นมากกว่าการปรับลดลง และเมื่อวันที่ 19 พ.ค. ราคาน้ำมันได้ปรับสูงขึ้นมาอยู่ที่ลิตรละ 29.79 บาทหรือ ขึ้นราคามาถึง 10.10 บาทต่อลิตร เมื่อเทียบกับวันที่ 1 ก.พ.59 ขณะที่ผู้ประกอบการไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าโดยสารมากว่า 3 ปีแล้ว

ทั้งนี้ ราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องขณะที่ผู้ประกอบการไม่ได้ปรับขึ้นราคา ส่งผลกระทบทำให้ผู้ประกอบการรถโดยสารร่วมบริการประสบกับภาวะขาดทุนจนต้องเลิกกิจการไปแล้ว 30% ในระหว่าง ต้นปี 60 – ก.พ. 61 ซึ่งหากรวมมาจนถึงระยะเวลาปัจจุบันมีจำนวนเลิกกิจการมากวก่านี้แน่นอน

“การเดินทางเข้าพบ รมว.คมนาคมครั้งนี้ สมาคมฯ ต้องการที่จะเรียกร้องขอปรับขึ้นค่าโดยสารอีกกิโลเมตรละ 10 สตางค์ ตามต้นทุนราคาดีเซลที่ปรับเพิ่มขึ้นเพราะผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับภาระต่อไปได้แล้ว หากนายอาคมไม่ให้คำตอบหรือไม่อนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสาร สมาคมฯ ซึ่งมีรถโดยสารร่วมบริการกว่า 1 หมื่นคัน อาจจะต้องปรับลดเที่ยววิ่งลงในบางเส้นทาง เพื่อลดผลกระทบต้นทุนเดินรถ ซึ่งอาจส่งผลให้บางเส้นทางมีรถวิ่งให้บริการเพียง 1 เที่ยววิ่ง/วัน หรืออย่างเส้นทางกรุงเทพฯ – โคราช จากเดิมที่มีเที่ยววิ่งจำนวน 300 เที่ยว/วัน อาจปรับลดเหลือ 200 เที่ยว/วัน”

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »