Pattaya One News
Home » สนามบินใหม่กรุงปักกิ่ง ใช้ระบบสแกนใบหน้าได้ตั้งแต่เช็คอินจนถึงขึ้นเครื่อง
ข่าวต่างประเทศ

สนามบินใหม่กรุงปักกิ่ง ใช้ระบบสแกนใบหน้าได้ตั้งแต่เช็คอินจนถึงขึ้นเครื่อง

สนามบินแห่งใหม่กรุงปักกิ่งจะใช้ระบบสแกนใบหน้าได้ตั้งแต่ขั้นตอนเช็คอินจนถึงขึ้นเครื่อง เตรียมเปิดให้บริการในเดือนกันยายนนี้

กรมการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน (Civil Aviation Administration of China – CAAC) ระบุว่า การนำเทคโนโลยีล้ำยุคอันหลากหลายมาปรับใช้กับท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ต้าซิง (Beijing Daxing International Airport) จะทำให้ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของกรุงปักกิ่งนี้ให้บริการได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้อย่างรอบด้านในท่าอากาศยานแห่งนี้ก็ได้แก่การเช็คอินด้วยตนเอง การเช็คอินสัมภาระด้วยตนเอง การใช้ระบบสแกนใบหน้าในขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย เป็นต้น

ทั้งนี้ คาดว่าระบบเช็คอินด้วยตนเองภายในท่าอากาศยานจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ร้อยละ 86 และระบบเช็คอินสัมภาระด้วยตนเองจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึงร้อยละ 76

ระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดภายในท่าอากาศยานจะติดตั้งระบบสแกนใบหน้า ซึ่งหมายความว่าท่าอากาศยานแห่งนี้สามารถให้ผู้โดยสาร “บริการตนเองได้แบบไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ” ตลอดกระบวนการตั้งแต่เช็คอินไปจนถึงขึ้นเครื่อง

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานแห่งนี้จะใช้อุปกรณ์ระบุตัวตนด้วยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification – RFID) เพื่อติดตามสัมภาระของผู้โดยสารอีกด้วย

อนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ต้าซิง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานพลเรือนแห่งที่ 2 ของกรุงปักกิ่ง จะเริ่มให้บริการในเดือนกันยายนนี้

Cr.Sanook

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »