Pattaya One News
Image default
Home »
ข่าวต่างประเทศ

ล้ำ! ปักกิ่งสร้างสถานี 5G กว่า 4,000 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่หลักทั่วกรุง

วันอังคารที่ผ่านมา (11 มิ.ย.) หนังสือพิมพ์เยาวชนปักกิ่ง (Beijing Youth Daily) รายงานว่า ปักกิ่งได้สร้างสถานีฐานเครือข่าย 5จี (5G) ในเขตพื้นที่หลักของเมืองและอาคารที่มีชื่อเสียง รวมทั้งสิ้น 4,300 แห่ง

ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปักกิ่งได้เปิดให้บริการเครือข่ายสัญญาณ 5G ระยะก่อนให้บริการเชิงพาณิชย์ในเขตพื้นที่บริหารจัดการต่างๆ เช่น ศูนย์กลางรอง (sub-center) ของกรุงปักกิ่ง ท่าอากาศยานแห่งใหม่ งานมหกรรมพืชสวนโลก สถานที่จัดแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2022 จัตุรัสเทียนอันเหมิน และถนนฉางอาน ถนนสายหลักของกรุงปักกิ่ง

สำนักงานสื่อสารของเทศบาลนครปักกิ่งเผยว่า ภายในปี 2021 เครือข่าย 5G จะครอบคลุมบริเวณพื้นที่หลักของเมือง รวมถึงย่านศูนย์กลางธุรกิจ ศูนย์นวัตกรรม และพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ-เทคโนโลยี

ทั้งนี้ ปักกิ่งได้ส่งมอบสถานีเครือข่าย 5G จำนวน 5,983 แห่ง ไปยังผู้ประกอบการการสื่อสารโทรคมนาคม 3 ราย ในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ขอบคุณ Sanook

%d bloggers like this: