Pattaya One News
Home » ลูกหนี้เฮลั่น! “แบงก์ชาติ”เปิดคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 2 ตรวจรายชื่อ 19 Non-bank เข้าร่วมได้
ALL THAI NEWS ข่าวในประเทศ

ลูกหนี้เฮลั่น! “แบงก์ชาติ”เปิดคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 2 ตรวจรายชื่อ 19 Non-bank เข้าร่วมได้

ลูกหนี้เฮลั่น! “แบงก์ชาติ”เปิดคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 2/ โครงการคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 2 ได้ขยายความร่วมมือ จากเดิมที่ครอบคลุมเฉพาะลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ ให้ครอบคลุมลูกหนี้ของผู้ประกอบการ Non-bank อีก 19 แห่ง เพื่อสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ในวงกว้าง และช่วยให้การแก้ปัญหาโดยรวมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากลูกหนี้ของ Non-bank มีจำนวนกว่า 80% ของทั้งหมด โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

จากข้อมูลเดือนเมษายน 2562 มีผู้สนใจสมัครเข้าโครงการในระยะที่ 1 จำนวน 44,600 ราย โดยในจำนวนนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) ได้ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ และมีลูกหนี้ประมาณ 1,500 ราย ที่สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้สำเร็จ รวมทั้งมีลูกหนี้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นและออกจากโครงการจำนวน 16 ราย

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) โทรศัพท์ 0 2610 2266 หรือสมัครที่เว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com

ดูรายละเอียดการแถลงข่าวได้ที่ http://bit.ly/2J5x4FX

ตรวจสอบรายชื่อธนาคาร และ Non-bank ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ โครงการคลินิกแก้หนี้ระยะที่ 2 มีผู้ประกอบการ Non-bank 19 แห่ง ยินดีเข้าร่วมโครงการ นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์ 16 แห่งที่ร่วมโครงการอยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมมากขึ้น

ลูกหนี้ของ Non-bank สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

แหล่งที่มาข่าว : ข่าวสด

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »