Pattaya One News
Home » มทบ.14 รับลูก คสช.รุดดูปัญหาท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายหวังทวงคืนพื้นที่สาธารณะ17 ไร่
ข่าวท้องถิ่น

มทบ.14 รับลูก คสช.รุดดูปัญหาท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายหวังทวงคืนพื้นที่สาธารณะ17 ไร่

วันนี้ (22 ก.ย.) พันเอก ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองผบ.มทบ.14 นำคณะเข้าร่วมประชุมพร้อมตรวจสอบพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวแหลมบาลีฮายเมืองพัทยาต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรีเพื่อดำเนินการตามนโยบายการจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างจริงจังโดยมีตัวแทนจาก เมืองพัทยา ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสภ.เมืองพัทยา และกำลังเทศกิจ เข้าร่วมทั้งนี้หลังการหารือแล้วเสร็จได้นำคณะลงตรวจสอบพื้นที่จริงบริเวณลานจอดเรือพร้อมทำการเก็บข้อมูลและบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณา

พันเอก ภพอนันต์ กล่าวว่าที่ผ่านมาทางคณะรักษาความสงบมั่นคงแห่งชาติหรือ คสช.มีนโยบายอย่างเข้มงวดในการจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศโดยเน้นย้ำให้แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะและการทวงคืนที่สาธารณะประโยชน์ให้แผ่นดิน ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งถือเป็นพื้นทีท่องเที่ยวหลักที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศปีละนับแสนล้านบาท

ทั้งนี้ปัญหาอย่างหนึ่งคือเรื่องพื้นที่จอดรถรับส่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังเกาะล้านซึ่งพบว่าที่ผ่านมาสภาพผิวการจราจรมีความคับแคบขณะที่การขนถ่ายนักท่องเที่ยวสูงถึงวันละหลายหมื่นคน ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักทั้งๆที่พื้นที่ของท่าเรือแหลมบาลีฮายพัทยาใต้นี้มีขนาดใหญ่รวมกว่า 17 ไร่ซึ่งสาเหตุสำคัญเป็นเพราะลานสาธารณะที่ควรจะให้ประโยชน์อย่างเต็มที่มีการนำเรือสปีดโบ๊ทซึ่งทราบว่ามีอยู่สูงถึง 800-900 ลำมาทำเป็นลานจอดพักไว้ซึ่งจากนี้จะต้องเข้ามาตรวจสอบและบริหารจัดการใหม่ทั้งกรณีในเรื่องของสัญญาสัมปทาน เรื่องของผลประโยชน์และการจัดการพื้นที่ใหม่เพื่อให้ส่วนร่วมได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ใช้เฉพาะกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นซึ่งหากพบว่ามีการกระทำที่สุ่มเสี่ยงต่อความ ผิดก็พร้อมจะดำเนินการตามขั้นตอนโดยไม่ละเว้นจึงอยากร้องขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่าดื้อดึง

พันเอก ภพอนันต์ กล่าวต่อไปว่าเรื่องนี้คงปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังต่อไปไม่ได้เพราะพื้นที่แห่งนี้ถือเป็นที่สาธารณะจึงต้องเข้ามาจัดระเบียบอย่างจริงจังอีกทั้งในช่วงปลายปี 2560 นี้ จะมีการจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติซึ่งจะมีทัพเรือจากนานาประเทศเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าร่วมงานซึ่งถือเป็นหน้าเป็นตา และจะมีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ชายหาดเมืองพัทยาทั้งหมดจึงต้องเร่งรัดในการจัดระเบียบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งจากนี้จะมี มทบ.14 เป็นผู้รับผิดชอบพร้อมรายงานความคืบหน้าทัพภาค 1 และ คสช.ตามลำดับโดยจะมีการจัดประชุมร่วมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

พันเอก ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รอง ผบช.มทบ.14 เปิดเผยหลังเดินดูพื้นที่ดังกล่าวทราบความเป็นมาของปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานเพื่อหาแนวทางการแก้ไขซึ่งต้องให้เวลา อะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ทำให้ถูกต้องโดยในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้องติดตามการดำเนินการแก้ไขหากไม่ทำจะถือว่าเป็นการละเว้นเราต้องเอาพื้นที่สาธารณะของเมืองพัทยากลับมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดนอกจากนี้ยังถือเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรในเมืองพัทยา รวมถึงเป็นการรักษาภาพพจน์การท่องเที่ยวและเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการจัดแสดงสวนสนามทางเรือนานาชาติในปีหน้าต่อไปด้วย…

 

error: If you would like to use this content, please contact us [email protected]