Pattaya One News
Home » “ผู้กำกับหมู” พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยาคนใหม่
ข่าวท้องถิ่น

“ผู้กำกับหมู” พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยาคนใหม่

"ผู้กำกับหมู" พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยาคนใหม่

(วันที่ 30 ส.ค. 59) ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา พ.ต.อ.อภิชัย  กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้มารับราชการ ผกก.สภ.เมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายนต์ 2559 ได้เข้ามาปฎิรูปทำการปรับปรุงแก้ไขสถานที่ราชการแห่งนี้ ให้พร้อมในการรองรับการบริการให้แก่ประชาชนหลายอย่าง รวมทั้งความพร้อมของล้ามแปลภาษา และสถานที่จอดรถ ที่เป็นระเบียบมากขึ้น

และได้นำนโยบายหลักของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาบริหาร เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การปกป้องเทิดทูลสถานบันพระมหากษัตริย์  ตั้งด่านตรวจ เฝ้าดูแลการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม และวินัยจราจร และความมั่นคง รวมทั้งการปราบปรามยาเสพติด และความสามัคคี ดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด

ทั้งนี้ เนื่องด้วยเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ทำให้ทางรัฐบาลมีการมุ่งเน้นเรื่องของการรักษาภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว จึงได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เน้นไปในเรื่องของปัญหาอาชญากรรมต่อนักท่องเที่ยว จะต้องไม่ให้มีเกิดขึ้น และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานแบบบูรณาการ กับทุกภาคส่วน ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน และนักท่องเที่ยว ให้ได้อย่างเต็มรูปแบบ

และนอกจากนี้ ยังได้มอบขวัญกำลังใจ ในการทำงาน ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่จะ “ใช้อำนาจในการสั่งการเพียงอย่างเดียว” พร้อมทั้งยังได้ปลูกจิตสำนึกแก่ข้าราชการตำรวจ ให้รักษาสุขภาพของตน รักประชาชนชาวบ้าน และตระหนักในการรักษากฎหมาย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดความศรัทธาแก่ประชาชน ในหน้าที่ของการเป็นตำรวจอย่างแท้จริงต่อไป

error: If you would like to use this content, please contact us [email protected]