Pattaya One News
Home » ปีติเผยภาพ เช็คพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สธ.น้อมรับพระราชดำรัส
ALL THAI NEWS ข่าวในประเทศ

ปีติเผยภาพ เช็คพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สธ.น้อมรับพระราชดำรัส

ติเผยภาพ เช็คพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สธ.น้อมรับพระราชดำรัส

เช็คพระราชทาน  /  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ค. เฟซบุ๊ก‘สกลนคร ซิตี้’ เผยแพร่ภาพเช็คพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินจำนวน

79,957,680.00 บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ขณะที่มูลนิธิรามาธิบดี โพสต์ข้อความด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายหลังรับมอบเช็คพระราชทานเป็นเงินจำนวน 85 ล้านบาท ความว่า

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 2.4 พันล้านบาท แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ พยาบาล และสถานพยาบาล 27 แห่ง ที่ยังขาดแคลนและมีความจำเป็นในการให้บริการ และรักษาพยาบาลผู้ป่วย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร และนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ อย่างหาที่สุดมิได้

ขณะที่วันเดียวกัน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโรงพยาบาลจำนวน 27 แห่ง ได้รับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2,407,144,487.59 บาท จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่งมาจากเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ว่า

โรงพยาบาลสังกัด สธ.ได้รับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพย์ จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงพยาบาลราชวิถี 2.โรงพยาบาลสงฆ์ 3.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 4.โรงพยาบาลหัวหิน 5.โรงพยาบาลน่าน 6.โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 7.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 8.โรงพยาบาลยะลา 9.โรงพยาบาลปัตตานี 10.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และ 11.โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน

ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเหลือ ที่พระองค์พระราชทานเงินสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ลงมา ซึ่ง สธ.จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่ตามที่มีพระบรมราโชบาย เพื่อให้เงินนี้ลงไปสู่ประชาชนผู้ยากไร้อย่างเต็มที่ โดยจะเน้นเป็นเครื่องมือแพทย์ที่เหมาะสมกับความต้องการการรับบริการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันออกไป

เพราะโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานเงินมีหลายระดับ และกระจายในหลายภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ มีทั้งระดับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน โดยโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก

ด้านนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลในสังกัด สธ. จำนวน 11 โรง รวม 631 ล้านบาท ซึ่งทรงมีพระราชดำรัสว่า ให้นำเงินจำนวนนี้มาใช้เพื่อพี่น้องประชาชนในการรักษาพยาบาล

จึงจะนำเงินพระราชทานที่ได้รับนี้ไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยจะมีคณะกรรมการจัดซื้อและถวายรายงานและความคืบหน้า เป็นระยะ คาดว่า จะมีการจัดซื้อแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

โดยครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมีตั้งแต่เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม เครื่องช่วยหายใจ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องดมยา เครื่องสวนหัวใจ เครื่องผ่าตัด การเทคโนโลยีชั้นสูงเกี่ยวกับการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง เครื่องตรวจครรภ์มารดา เป็นต้น

แหล่งที่มาข่าว : ข่าวสด

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »