Pattaya One News
Home » “ความดันโลหิตสูง” ส่งผลต่อ “สมรรถภาพทางเพศ” อย่างไรบ้าง?
ALL THAI NEWS ไลฟ์สไตล์

“ความดันโลหิตสูง” ส่งผลต่อ “สมรรถภาพทางเพศ” อย่างไรบ้าง?

  • ผู้ที่มีค่าความดันโลหิตที่มากกว่า 180/110  มม.ปรอท  ถือว่ามีความดันโลหิตสูงระยะรุนแรง และผู้ที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้คงที่ได้แม้จะได้รับการรักษาแล้ว อาจต้องงดการมีเพศสัมพันธ์หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ใช้แรง เนื่องจากอาจเกิดอันตรายถึงชีวิต

  • ผู้ที่ความดันโลหิตสูงมาก หรือมีโรคประจำตัวอื่นๆ  เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด อาจต้องคำนึงถึงความถี่ของการมีเซ็กส์ ไม่เกิน 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ และควรทำเพียงท่ามาตรฐานเท่านั้น งดท่าพิสดารที่ต้องใช้แรงมาก

  • การพูดคุยกับแพทย์ถึงผลกระทบจากยารักษาโรคความดันโลหิตสูง และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด  จะช่วยป้องกันปัญหาหัวใจวายขณะมีเพศสัมพันธ์ได้

หลายครั้งที่ข่าวการเสียชีวิตระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ผู้ฟังมักมุ่งประเด็นไปที่ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน อันเนื่องมาจากความดันโลหิตสูงแต่จากรายงานของวารสารโรคหัวใจอเมริกัน (American Journal of Cardiology) พบว่าการออกแรงในกิจกรรมทางเพศมีผลให้หัวใจวายน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของอาการหัวใจวายทั้งหมด  อีกทั้งสมาคมหัวใจอเมริกัน  (American Heart Association) ยืนยันว่าคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาโรคหัวใจสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างปลอดภัย  ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีความดันโลหิตสูงด้วย

อย่างไรก็ตามผู้ที่มีความดันโลหิตสูงระยะรุนแรง หรือผู้ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตให้คงที่ได้แม้จะได้รับการรักษาแล้วก็ตาม แพทย์อาจขอให้งดการมีเพศสัมพันธ์หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ใช้แรง เนื่องจากอาจเกิดอันตรายถึงชีวิต

ความดันโลหิตสูงกับสมรรถภาพทางเพศ

องค์การอนามัยโลก กำหนดว่าโรคความดันโลหิตสูง คือผู้ที่มีความดันโลหิตสูงกว่า 140 /90 มม.ปรอท   และหากวัดค่าความดันโลหิตได้มากกว่า 180/110  มม.ปรอท  ถือว่ามีความดันโลหิตสูงระยะรุนแรง ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางเพศของทั้งฝ่ายชายและหญิง

ผู้ชายที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง หากไม่ทำการรักษาเยื่อบุหลอดเลือดอาจถูกทำลาย ส่งให้หลอดเลือดแดงแข็งและแคบ ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก  เลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศลดลง ไม่สามารถรักษาความแข็งตัวของอวัยวะเพศได้นาน เกิดปัญหาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ทั้งนี้ความดันโลหิตสูงยังอาจรบกวนการหลั่งและลดความต้องการทางเพศอีกด้วย  ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคู่นอนในที่สุด

AdvertisementReplay Ad

สำหรับเพศหญิง พบว่าผู้หญิงที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาการถึงจุดสุดยอด  รวมถึงต้องทนทุกข์จากความเจ็บปวดระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากความดันโลหิตสูงทำให้การไหลเวียนของเลือดไปยังช่องคลอดลดลง ส่งผลให้ช่องคลอดแห้ง

ยาความดันโลหิตสูงกับผลกระทบเรื่องเพศ

แม้การรักษาโรคความดันโลหิตสูงด้วยยาจะส่งผลดีต่อหัวใจ แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตเพศสัมพันธ์ได้ จากรายงานของ เมโยคลินิก(Mayo Clinic) พบว่ายาขับปัสสาวะและยาลดความดันโลหิตบางประเภทอาจทำให้เกิดปัญหาทางเพศ  โดยเฉพาะในผู้ชายที่ใช้ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ  ดังนั้นผู้ป่วยควรบอกแพทย์ที่ทำการรักษาถึงยาที่รับประทานยาเป็นประจำ รวมถึงหากพบว่ามีปัญหาทางเพศหลังจากรับประทานยาลดความดัน ควรรีบบอกแพทย์ทันที

ในทางกลับกัน ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงบางชนิดอาจช่วยเพิ่มความรื่นรมย์ทางเพศ โดยสามารถทำให้ผู้ป่วยมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศมากขึ้นและมีเพศสัมพันธ์บ่อยขึ้นหลังการรับประทานยาชนิดดังกล่าวอีกด้วย

ดังนั้นไม่ว่าแพทย์จะสั่งยาชนิดใดให้คุณก็ตาม การบอกถึงอาการข้างเคียงหลังรับประทานยา และการรับประทานยาอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์  ถือเป็นการลดผลกระทบต่อการมีเพศสัมพันธ์และปัญหาอื่นๆ  ได้เป็นอย่างดี

ความดันโลหิตสูงก็มีเพศสัมพันธ์ปลอดภัยได้

ผู้ป่วยความดันโลหิตที่ไม่สูงมาก และสามารถควบคุมได้ดี  สามารถมีกิจกรรมทางเพศได้ปกติ โดยระมัดระวังอย่าหักโหมหรือรุนแรงเกินไปเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์อาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่จนเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะผู้ที่ความดันโลหิตสูงมาก หรือมีโรคประจำตัวอื่นๆ  เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด อาจต้องคำนึงถึงความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์ ไม่เกิน 2-3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ และควรทำเพียงท่ามาตรฐานเท่านั้น  เช่น ชายอยู่บนหญิงอยู่ล่าง หรือกลับกัน งดท่าพิสดารหรือต้องใช้แรงอย่างมาก เพื่อป้องกันอันตรายจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน

ไม่เพียงแต่การมีเพศสัมพันธ์ที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจวาย บางคนอาจหัวใจวายขณะขับรถ ดูหนังตื่นเต้น หรือแม้แต่ในขณะที่อาบน้ำ ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความกลัวภาวะหัวใจวายรบกวนการมีเพศสัมพันธ์  การป้องกันปัญหาภาวะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมและหัวใจวายขณะมีเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการพูดคุยกับแพทย์ถึงผลกระทบจากยารักษาโรคความดันโลหิตสูง รวมถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพราะนอกจากจะช่วยให้การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และราบรื่นแล้ว  การมีเพศสัมพันธ์ที่พึงพอใจและมีความสุขยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ

Cr.Sanook

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »