Pattaya One News
Home » ขยะเกาะล้านล้น ชาวบ้านวอนหน่วยงานลงแก้ปัญหาด่วน หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม
ข่าวท้องถิ่น

ขยะเกาะล้านล้น ชาวบ้านวอนหน่วยงานลงแก้ปัญหาด่วน หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม

ปัญหาขยะล้นเกาะล้านเป็นปัญหาเรื้อรังสะสมยาวนาน เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็วประชากรท้องถิ่นตามทะเบียนราษฎร์มีอยู่ 4,000 คน ส่วนประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวมีอยู่ประมาณ 4,000-8,000 คน จำนวนผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ที่พักทั้งโรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ ร้านอาหาร และร้านขายของผุดขึ้นราวอย่างรวดเร็ว

ชาวบ้านที่เกาะล้านกล่าวว่า ปัญหาขยะบนเกาะล้านเริ่มวิกฤตขยะตกค้างอยู่บนเกาะ สะสมอยู่ราว 10,000 ตัน  ปัญหาขยะล้นเกาะล้านเริ่มสะสมมาตั้งแต่ช่วงที่รีสอร์ตและโฮมสเตย์บนเกาะเริ่มได้รับความนิยม ปัจจุบันขยะบนเกาะไม่ได้มีเพียงแค่ขยะจากชุมชน แต่ส่วนใหญ่เป็นขยะจากร้านอาหาร ทั้งร้านอาหารทั่วไป ร้านอาหารที่รับนักท่องเที่ยวและคณะทัวร์ต่างชาติ และยังมีขยะจำพวกวัสดุก่อสร้าง ขณะที่ศักยภาพในการเก็บและกำจัดขยะในแต่ละวัน

โดยการขนใส่เรือขยะนำไปทิ้งที่ฝั่งพัทยาทำได้เพียง 14 ถัง หรือประมาณ 35 ตันต่อวัน ซึ่งก็ไม่เพียงพอทำให้ขยะตกค้างอยู่จำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาทางเมืองพัทยา ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งชาวบ้านที่เกาะล้านต่างเฝ้ารอความหวังในการกำจัดขยะที่เกาะล้านให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

2 comments

XE88 Download For Android And iOS Iphone December 21, 2019 at 6:47 PM

72516 376722I agree with most of your points, but some require to be discussed further, I will hold a small talk with my partners and perhaps I will look for you some suggestion soon. 147167

Reply
Bali,Indonesia December 30, 2019 at 6:29 AM

32372 589342Quite fascinating data!Perfect just what I was looking for! 276429

Reply

Leave a Comment

%d bloggers like this: