Pattaya One News
Home » ก๊าซหุงต้มปรับราคาต่อเนื่อง ทะลุถังละ 400 บาท พ่อค้าแม่ค้าอ่วม!
PattayaOne New th ข่าวในประเทศ

ก๊าซหุงต้มปรับราคาต่อเนื่อง ทะลุถังละ 400 บาท พ่อค้าแม่ค้าอ่วม!

ก๊าซหุงต้มปรับราคาต่อเนื่อง ทะลุถังละ 400 บาท พ่อค้าแม่ค้าอ่วม!

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ราคาก๊าซ LPG บรรจุถัง หรือ ก๊าซหุงต้ม ขยับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่ ก๊าซหุงต้มถังขนาด 15 กิโลกรัม จะอยู่ที่ราคา 353 บาท แต่ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. เป็นต้นมา ปรับราคาขึ้นเป็น 364 บาท วันที่ 16 พ.ค. ราคา 372 บาท และในวันนี้ 22 พ.ค. ปรับราคาเพิ่มเป็น 395 บาท โดยราคาดังกล่าวรวมค่าขนส่งไปยังผู้ซื้อในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร ซึ่งไม่รวมค่าบริการขนส่งขึ้นอาคารสูง ขึ้นอยู่กับระยะทางเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม เกิดความกังวลในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร จะได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะร้านอาหารที่จำเป็นต้องใช้ก๊าซหุงต้มเป็นหลัก โดยพบว่าราคาส่งร้ายย่อยบางร้าน ในบางแห่งมีการปรับราคาสูงถึง 410 บาทแล้ว

ในเย็นวันนี้ เวลา 16.00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะแถลงสาเหตุปรับขึ้นราคาพลังงานในช่วงนี้ ทั้ง LPG และน้ำมัน หลังเสนอให้ ครม.รับทราบ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะมาตรการเข้ามาดูแลราคาในช่วงนี้ เพื่อมีให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากเกินไป

error: If you would like to use this content, please contact us [email protected]