Pattaya One News
Home » กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจัดโครงการอบรมพัฒนาจิตอาสา
ข่าวท้องถิ่น

กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจัดโครงการอบรมพัฒนาจิตอาสา

กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจัดโครงการอบรมพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสมาชิกสภากาชาดไทย หวังพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นช่วยงานสาธารณะกุศล
วันนี้ (21 ก.ย.) ที่ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสมาชิกสภากาชาดไทย ซึ่งจัดโดยกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง โดยมี นางสุพิณญา นิรามัยวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง นำเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดในเขตอำเภอบางละมุง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง


นายนริศ นายอำเภอบางละมุง ระบุว่าสังคมไทยต้องการผู้มีจิตสาธารณะกุศล หรือกลุ่มจิตอาสา เป็นจำนวนมากเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ โดยในส่วนของอำเภอบางละมุงนั้นมีจิตอาสาจำนวนมากที่คอยช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ด้านต่างๆ ทั้งนี้เนื่องด้วยปัจจุบันมีประชาชนผู้สนใจสมัครเป็นจิตอาสาในการช่วยงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ ๙ เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
สำหรับอำเภอบางละมุง ได้จัดเตรียมสถานที่วัดชัยมงคล พัทยาใต้ (พระอารามหลวง) ในการให้ประชาชนได้เข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ อำเภอบางละมุงเองก็ได้มีการดำเนินการจัดการเตรียมงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม การจัดโครงการครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจให้เครือข่ายจิตอาสาสังกัดกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง พร้อมแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในวันพระราชพิธีเพื่อให้แต่ละคนได้รับ ทราบนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะให้วันงานพระราชพิธีออกมาเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรติที่สุดต่อไปด้วยเช่นกัน…

Please follow and like us:
Global news and Local news in Thailand and Pattaya with Business advertising
Translate »