Pattaya One News
Home » กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดใหม่นาเกลือประท้วงต้าน มินิแมคโครหวั่นกระทบต่อการค้าขายคนท้องถิ่น
ข่าวท้องถิ่น

กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดใหม่นาเกลือประท้วงต้าน มินิแมคโครหวั่นกระทบต่อการค้าขายคนท้องถิ่น

กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดใหม่นาเกลือประท้วงต้าน มินิแมคโครหวั่นกระทบต่อการค้าขายคนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.59 กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดใหม่นาเกลืออ.บางละมุง จ.ชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชนชุมชนซอยไปรษณีย์กว่า 50 คน รวมตัวประท้วงบริเวณด้านหน้าตลาดเพื่อคัด ค้านการเปิดให้บริการร้านสยามโฟรเซ่น หรือ “มินิแมคโคร” ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายของสดแช่แข็งที่จะเข้ามาเปิดสาขาใหม่บริเวณพื้นที่หน้าตลาดใหม่นาเกลือ โดยมีการชูป้ายและปราศรัยคัดค้านอย่างต่อเนื่องกระทั่ง นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยร้อยตรี สุวิทย์ ลากลาง ผู้บังคับหมวด กองร้อยรักษาความสงบ ราบ 21 พัน.1 รอ. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเจรจา

โดยนายเศรษฐพลระบุว่าการดำเนินการก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้าแช่แข็งของบริษัทดังกล่าวสามารถกระทำได้หากดำเนินการอย่างถูกต้องตามกรอบของกฎหมายค้าปลีก ค้าส่งเพียงแต่ต้องยื่นขออนุญาตอย่างถูกต้องและต้องดำเนินการตาม พรบ.ควบคุมอาคารในกรณีของการก่อสร้างต่อเติมอาคารซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการยื่นขออนุญาตแต่อย่างใดด้วยเข้าใจว่าการปรับปรุงร้านดังกล่าวเป็นเพียงการปรับปรุงรายละเอียดเล็กน้อยภายใน และไม่มีผลกับโครงสร้างหลัก

อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวก่อนหน้านี้เคยมีการเจราจรร่วมมาแล้วทั้งสองฝ่ายโดยทางบริษัทแจ้งว่าจะชะลอแผนการเปิดกิจการไปก่อนจนกว่าจะเจรจาหาข้อยุติกับทางผู้ประกอบการค้าในท้องถิ่นเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้แต่ขณะนี้ทางผู้ประกอบการค้าท้อง ถิ่นก็ได้มารวมตัวประท้วงโดยระบุว่าทางบริษัทยังคงเดินหน้าเพื่อเปิดกิจการต่อไปจนเป็นที่มาของการประท้วงในครั้งนี้

ทั้งนี้หลังเกิดปัญหาขึ้นเมืองพัทยาคงจะประสานไปยังทางบริษัทเพื่อขอความร่วมมือให้ชะลอการดำเนินการไปก่อนและจะเชิญเข้าหารือร่วมอีกครั้งเพื่อหาบทสรุปภายใน 1 อาทิตย์ซึ่งหากได้ข้อยุติออกมาเป็นอย่างไรก็คงต้องดำเนินการตามนั้นเพราะกรณีนี้น่าจะเป็นปัญหาทางด้านความเข้าใจและการอยู่ร่วม กันมากกว่าด้วยการค้านั้นถือเป็นเสรีที่ใครก็กระทำได้หากปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายเคร่งครัดซึ่งหลังการเจรจาทางกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าก็พร้อมยอมรับข้อเสนอและมีการสลายตัวไปในที่สุดแต่ยังคงยืนกรานว่าหากผลการเจรจาไม่เป็นที่น่าพอใจก็พร้อมจะกลับมารวมตัวคัดค้านอีกครั้ง          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรวมตัวคัดค้านการเปิดร้านสยามโฟรเซ่นของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดใหม่นาเกลือในครัง้นี้เป็นการชุมนุมโดยสงบไม่มีเหตุการบานปลายแต่อย่างใดทั้งนี้ยังมีรายงานเข้ามาว่าที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้มีการจัดประชุมพิจารณาการก่อสร้างร้านจำหน่ายของสดแช่แข็งบริเวณหน้าตลาดใหม่นาเกลือระหว่างผู้ค้าตลาดใหม่นาเกลือกับผู้ประกอบการสยามโฟรเซ่น ไปเมื่อวันที่ 2 สิงหา คมที่ผ่านมา โดยที่ประชุมในครั้งนั้นทางเมืองพัทยาได้มีการร้องขอให้ทางตัวแทนของทางบริษัทชะลอการดำเนินการก่อสร้างไปก่อนพร้อมให้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดในการจำหน่ายสินค้าของทางร้านเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ค้ารายย่อยภายในตลาดใหม่นาเกลือโดยพบว่าทางผู้ประกอบการรับปากจะมีการชะลอไว้ก่อนพร้อมนำข้อคัดคานขอผู้ค้าไปพิจารณาอีกครั้ง

อีกทั้งทางกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าได้มีการยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านต่อการดำเนินการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทวงถามต่อเมืองพัทยาเกี่ยวกับกรณีของการขออนุญาตก่อสร้าง การต่อเติมอาคารและเรื่องของการจำหน่ายสินค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบโดยรวมต่อผู้ค้ารายย่อยในอนาคตกับผู้บริหารเมืองพทัยาไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดจึงได้มีการร่วมตัวประท้วงในครั้งนี้

error: If you would like to use this content, please contact us [email protected]